Styrelsen

Ordförande
Örjan Backman
VD Ö-Varvet

Vice ordförande
Cia Sjöstedt
VD Sjöräddningssällskapet

Styrelseledamöter:

Sterner Lundgren
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Rossö

Tomas Johansson
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Astrid

Mikael Hinnerson
Sjösäkerhetsledare SSRS


Jan Borgman
F.d. Transportstyrelsen 


Bertil Pevantus
VD Styrsöbolaget