Styrelse

Ordförande

Örjan Backman
VD Ö-Varvet

Vice ordförande 

Cia Sjöstedt
VD Sjöräddningssällskapet

Styrelseledamöter 

Sterner Lundgren
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Rossö

Tomas Johansson
Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Astrid

Mikael Hinnerson
Sjösäkerhetsledare SSRS

Jan Borgman
F.d. Transportstyrelsen