Styrelse

Ordförande

 

Bo Mickelsson

F.d. Näringslivschef, Öckerö Kommun

 

Vice ordförande

 

Rolf Westerström

Vice ordförande Sjöräddningssällskapet

 

Styrelseledamöter

 

Tryggve Ahlman

F.d. Ansvarig för säkerhets- och regelfrågor Svensk Sjöfart

 

Sterner Lundgren

Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Rossö

 

Tomas Johansson

Fiskare/Skeppare, Fiskebåten Astrid

 

Bertil Pevantus

VD, Styrsöbolaget

 

Andreas Arvidsson

F.d. Operativ chef, Sjöräddningssällskapet